pl en

Relacje inwestorskie

RB 41/2019-Uchwały będące przedmiotem obrad NWZA Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 24 grudnia 2019
RB 40 2019 K -Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej RB 40 2019
RB 40/2019 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 24 grudnia 2019 roku
RB 39/2019 Proces wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki
RB 38/2019 Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
RB 37/2019 Uzupełninie projektu uchwały NWZA 24-12-2019
RB 36/2019 Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku
RB 35/2019 Zwołanie NWZA Ceramiki Nowej Gali SA na 24 grudnia 2019 roku
RB 34/2019 Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych
RB 33/2019 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku
RB 32/2019 Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję
RB 31/2019 Uchwały podjęte przez NWZA Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 27-11-2019
RB 30/2019 Informacja o zgłoszeniu kandydatur do rady nadzorczej emitenta na NWZA zwołanym na dzień 27 listopada 2019r.
RB 29/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów na wza spółki
RB 28/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
RB 27/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
RB 26/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 25/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 24/2019 Zwołanie NWZA CNG SA na dzień 27 listopada 2019 r.
RB 23/2019 Odwołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA i powołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA na nową kadencję
RB 22/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów
RB 21/2019 Informacja o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze W .Piotrowski
RB 20/2019 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze P.Górnicki
RB 19/2019 Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Cerrad Sp. z o.o.
RB 18/2019 Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala SA przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad z akcjonariuszami mniejszościowymi
RB 17/2019-Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
RB 16/2019 Powolanie RN oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję
RB 15/2019 Uchwały podjęte na WZA 17-06-2019
RB 14/2019 Akcjonariusze pow. 5% na WZA 17-06-2019
RB 13/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 12/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 11/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na wza zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 10/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 9/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 8/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 7/2019 Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okreso
RB 6/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
RB 5/2019 Rozszerzenie składu zarządu emitenta – powołanie nowego członka zarządu
RB 4/2019 Zmiana terminu publikacji rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018
RB 3/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 2/2019 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym spółki o 2%
RB 1/2019 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku