pl en

Relacje inwestorskie

RB 1/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 2/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 3/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 4/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 5/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 5K/2013 Korekta raportu-Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 6/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 7/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 8/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 9/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 10/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 11/2013 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2013 roku
RB 12/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 13/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 14/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 15/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB19/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 20/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 21/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 22/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pelnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 23/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 24/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 25/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 26/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 27/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pelnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 28/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 29/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 30/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB31/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 32/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 33/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 34/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 35/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 36/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 37/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 38/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 39/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 40/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 41/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 42/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 43/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 44/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 45/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 46/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 47/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 48/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 49/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 50/2013 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. um
RB 51/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 52/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 53/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 54/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 55/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 56/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 57/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 58/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 59/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 60/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 61/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 62/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 63/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 64/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 65/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 66/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 67/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 68/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 69/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 70/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 71/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 72/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 73/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 74/2013 Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej
RB 75/2013 Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej
RB 76/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 77/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 78/2013 Raport bieżący nr 78/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
RB 79/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 80/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 81/2013 Projekt uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
RB 82/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 83/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 84/2013 Projekt uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
RB 85/2013 Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 25.04.2013 r.
RB 86/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 87/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 88/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
RB 89/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 90/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 91/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 92/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 93/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 94/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 95/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 96/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 97/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 98/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 99/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 100/2013 Uaktualnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia w związku z zakończeniem skupu akcji własnych w celu umorzenia
RB 101/2013 Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję
RB 102/2013 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 25 kwietnia 2013 wraz ze zgłoszonym sprzeciwem
RB 103/2013 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013
RB 103/2013/K
RB 104/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 105/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 106/2013 Informacja o zaniechaniu realizacji programu inwestycyjnego
RB 107/2013 Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowego emitenta
RB 108/2013 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 109/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 110/2013 Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej wraz ze stosownymi umowami zastawu
RB 111/2013 Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy na rzecz Ceramiki Nowej Gali SA
RB 112/2013 Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki zależnej Ceramiki Gres SA Alior Bank SA
RB 113/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości
RB 114/2013 Nabycie znacznego pakietu akcji