pl en

Aby zabezpieczyć płytki przed plamieniem niezbędna jest impregnacja powierzchni specjalistycznym preparatem do impregnacji gresów polerowanych, zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta zastosowanego preparatu. Impregnację należy przeprowadzić przed lub po przyklejeniu płytek, przed spoinowaniem. Masy do spoinowania w intensywnych kolorach mogą powodować trwałe przebarwienia na powierzchni płytek. W celu ich uniknięcia, nie należy stosować fug o kontrastowych – względem płytek – kolorach. Przed przystąpieniem do fugowania całej okładziny w każdym przypadku należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie i przeprowadzić kontrolne czyszczenie w celu określenia wpływu fugi na płytki.

Masy do spoinowania w intensywnych kolorach mogą powodować trwałe przebarwienia na powierzchni płytek. W celu ich uniknięcia, nie należy stosować fug o kontrastowych – względem płytek – kolorach. Przed przystąpieniem do fugowania całej okładziny w każdym przypadku należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie i przeprowadzić kontrolne czyszczenie w celu określenia wpływu fugi na płytki.

Zaleca się układanie płytek w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu, czystych, nie narażonych na działanie agresywnych zanieczyszczeń, w tym, wnoszonych na obuwiu. Silne zabrudzenia należy usuwać jak najszybciej. Ewentualne przebarwienia należy zmyć za pomocą środka czyszcząco-wybielającego w formie proszku nie rysującego powierzchni oraz wilgotnej gąbki. Resztki preparatu czyszczącego dokładnie zmyć wodą. Czynności powtórzyć do momentu usunięcia zabrudzenia. Powyższe wykonać przy uwzględnieniu instrukcji i zaleceń producenta zastosowanego preparatu. Nie zaleca się impregnowania płytek. Masy do spoinowania w intensywnych kolorach mogą powodować trwałe przebarwienia na powierzchni płytek. W celu ich uniknięcia, nie należy stosować fug o kontrastowych – względem płytek – kolorach. Przed przystąpieniem do fugowania całej okładziny w każdym przypadku należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie i przeprowadzić kontrolne czyszczenie w celu określenia wpływu fugi na płytki.