pl en

Relacje inwestorskie

30 października 2019 roku w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji spółki Ceramiki Nowej Gali SA objętych zapisami na sprzedaż akcji złożonymi w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta ogłoszonego przez Cerrrad sp. zo.o. dnia 4 września 2019 roku, Cerrad sp. z o.o. nabyła 36.853.731 akcji emitetna, stanowiących 78,59% kapitału zakładowego spółki, a tym samym spółka Ceramika Nowa Gala SA utraciła status spółki dominującej w grupie kapitałowej. Obecnie Ceramika Nowa Gala SA jest spółką zależną od Cerrad sp. z o.o., ale równocześnie jest jednostką dominującą niższego szczebla, wobec podmiotów od niej zależnych i jest zobowiązana do sporządzania odrębnego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego.