pl en

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek nieszkliwionych (UGL) o nr BK/B/0032/01/2018. Atest ważny jest do 15 lutego 2023 r.

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek szkliwionych (GL) o nr B/BK/60211/0889/20. Atest ważny jest do 9 lutego 2026 r.