pl en

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek nieszkliwionych (UGL) o nr K/B/0032/01/2018. Atest ważny jest do 15 lutego 2023 r.

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek szkliwionych (GL) o nr HK/B/0006/01/2016. Atest ważny jest do 9 lutego 2021 r.