pl en

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek nieszkliwionych (UGL) o nr B-BK-60111-0733-2022. Atest ważny jest do 16 lutego 2028 r.

Ceramika Nowa Gala posiada aktualny atest dla płytek szkliwionych (GL) o nr B/BK/60211/0260/21. Atest ważny jest do 9 lutego 2026 r.