pl en

Nota prawna

Ceramika Nowa Gala S.A. 

ul. Ceramiczna 1

26-200 Końskie 

tel: +48 41 390 11 00

NIP: 6581002540, REGON: 290556362, KRS 0000011723, Sąd Rejonowy w Kielcach 

Kapitał zakładowy: 46 893 621,00 zł wpłacony w całości

Posiada status dużego przedsiębiorcy