pl en

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019.

W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko:

 

MECHANIK ( Dział utrzymania ruchu)

(miejsce pracy: Końskie )

 

Opis stanowiska:

 • Dbałość o stan techniczny, sprawność maszyn i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu zakładu
 • Diagnozowanie, usuwanie usterek, awarii maszyn i urządzeń
 • Staranne i terminowe wykonanie powierzonych robót

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym (4-brygadowym)
 • Dokładność ,systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

na adres: CERAMIKA NOWA GALA SA Dział Kadr i Płac ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

lub e-mail:  z adnotacją w temacie wiadomości: " Mechanik "

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w  CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019

W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko:

 

Operator  Wieży Technologicznej (przerób mas)

 

 (miejsce pracy: Końskie )

 

Opis stanowiska:

 • Wprowadzanie do systemu zasypu, formuł zgodnie z karta technologiczną
 • Nadzór nad poprawnym zasypem pras, zgodnym z wytycznymi technologicznymi
 • Bieżąca kontrola stanu technologicznego urządzeń
 • Raportowanie produkcji

Oczekiwania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Podstawowa  znajomość obsługi komputera ( Excel, Outlook )
 • Mile widziane uprawnienia na wózki jezdniowe
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowym)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

na adres: CERAMIKA NOWA GALA SA Dział Kadr i Płac ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

lub e-mail:  z adnotacją w temacie wiadomości: "Operator wieży technologicznej " .

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w  CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019

W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko:

 

Operator  maszyn i urządzeń ceramicznych - Obsługa Pras

 

 (miejsce pracy: Końskie)

 

Opis stanowiska:

 • Bieżąca kontrola prawidłowej pracy maszyn, parametrów i ustawień
 • Ustawianie parametrów prasowania i suszenia zgodnie z technologią
 • Kontrola parametrów prasowania i suszenia
 • Utrzymanie pras, suszarni i urządzeń współpracujących w dobrym stanie technicznym

Oczekiwania:

 • Obsługa suwmiarki,
 • Mile widziane doświadczenie przy obsłudze pras hydraulicznych
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera
 • Mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowym)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu

 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

na adres: CERAMIKA NOWA GALA SA Dział Kadr i Płac ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

lub e-mail:  z adnotacją w temacie wiadomości: "Operator pras" .

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w  CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019

W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy do pracy w Ceramice Gres z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko:

 

Programista

Dział Utrzymania Ruchu

(miejsce pracy: Ceramika Gres  S.A. w Kopaninach )

 

Opis stanowiska:

 • Zabezpieczenie ciągłości produkcji i prawidłowej pracy maszyn i urządzeń w zakresie automatyki
 • Realizacja przeglądów zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej i harmonogramach
 • Programowanie układów automatyki, sterowników PLC, tworzenie kopi zapasowych programów
 • Modyfikacja i modernizacja istniejących układów automatyki oraz oprogramowania
 • Usuwanie awarii urządzeń, realizacja działań prewencyjnych, korygujących i  zapobiegawczych
 • Prowadzanie dokumentacji związanej z dokonanymi naprawami i przeglądami.
 • Wspieranie procesów produkcji, udzielania pomocy technicznej
 • Ścisła współpraca z liderami działów produkcji

Oczekiwania:                                                                                                                                                 

 • Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków ( elektronika, automatyka, mechatronika, programowanie )
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub włoskiego
 • Zdolności organizacyjne, skrupulatność, pomysłowość, umiejętność pracy w zespole
   

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

 

W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych


1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie oraz Spółki z Grupy Cerrad (Ceramika Gres S.A., Cerrad Sp.z.o.)

2. Informujemy, że Ceramika Nowa Gala S.A. może udostępnić Pani/Pana dane osobowe spółkom z Grupy Cerrad, obejmującym dane zawarte w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażone przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie prze Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

3. W Ceramice Nowa Gala S.A. nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Zarządu za pośrednictwem adresu mailowego: biurozarzadu@nowa-gala.com.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób,
- art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Spółki z grupy: Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Gres S.A.,
 2. podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wyżej wskazani odbiorcy danych osobowych stanowią odbiorców Grupy Cerrad. Odbiorcy wskazani w lit. b stanowią odbiorców pozostałych spółek z grupy Cerrad

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy biurozarzadu@nowa-gala.com.pl

8. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Opis stanowiska:

 • Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym
 • Diagnozowanie awarii i ich usuwani

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne, automatyka, mechatronika lub inne kierunkowe
 • Uprawnienia SEP do 1kV,
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowym)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość awansu
 • Świadczenia z Funduszu Socjalnego

 

Dokumenty aplikacyjnec (CV, list  motywacyjny)  można składać osobiście w siedzibie firmy:

 

CERAMIKA NOWA GALA SA Dział Kadr i Płac ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  z dopiskiem w temacie „Elektryk-Automatyk”.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w  CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. 

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019

 

W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) aktualnie poszukujemy

do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko: KONSERWATOR

 

Opis stanowiska:

 • Kontrola i nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego
 • Kontrola surowców używanych w procesie produkcji płytek oraz gotowego wyrobu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą i procesem
 • Badanie właściwości technicznych surowców oraz gotowych wyrobów

Oczekiwania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe ceramiczne lub chemiczne będzie dodatkowym atutem
 • Odpowiedzialność i dokładność
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym (czterobrygadowym)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole
 • Świadczenia z Funduszu Socjalnego

 

 

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

 

W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

 

  

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

Opis stanowiska:

 • Obsługa maszyn i urządzeń ceramicznych
 • Nadzorowanie pracy maszyn oraz utrzymywanie parametrów zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Przygotowywanie materiałów i półproduktów niezbędnych do produkcji
 • Kontrola jakości produkcji na linii

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku operatora maszyn
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi komputera
 • Dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowym)

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Przyuczenie do wykonywanej pracy
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość awansu
 • Świadczenia  z Funduszu Socjalnego

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego)

 

na adres: CERAMIKA NOWA GALA SA Dział Kadr i Płac ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

 

lub e-mail:  z adnotacją w temacie wiadomości: "Operator maszyn ceramicznych" .

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli :

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie  o zatrudnienie w CERAMIKA NOWA GALA SA lub w  CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich przez wskazane Spółki dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. 

Cerrad w trójce Najlepszych Pracodawców w rankingu Pracodawca Rzeczpospolitej 2019 W ramach Grupy Kapitałowej (Cerrad, Ceramika Nowa Gala, Ceramika Gres) Aktualnie poszukujemy do pracy w Ceramice Nowej Gali z siedzibą w Końskich kandydatów na stanowisko: Operator Wózka Widłowego - Pracownik Magazynowy Miejsce pracy: Końskie Opis stanowiska:
 • Kompletowanie i wydawanie zleceń zgodnie z zamówieniem
 • Dbałość o jakość i ilość wydawanego towaru
 • Etykietowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie towaru
 • Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej
 • Utrzymanie ładu i porządku w magazynie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami BHP
 • Oczekiwania:

 • Wykształcenie zawodowe, średnie
 • Uprawnienia UDT do kierowania wózkami jezdniowymi
 • Dyspozycyjność do pracy w sys. 2-zmianowym 
 • Pracowitość, dokładność, uczciwość
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość awansu
 • Świadczenia z Funduszu Socjalnego
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych. W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

  Opis stanowiska:

  • Stała kontrola pieca oraz wszystkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pieca
  • Kontrola wypalanego towaru pod względem ilościowym jak i jakościowym
  • Kontrola i nadzór oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji produkcyjnej
  • Stosowanie do regulaminów ,zarządzeń ,instrukcji obowiązujących w zakładzie pracy
  • Samodzielne planowanie i organizowanie sobie pracy, z uwzględnieniem spraw zleconych przez przełożonych, w ramach obowiązujących norm pracy
  • Informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach
  • Praca zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
  • Praca fizyczna związana z obsługą urządzeń
  • System pracy trzyzmianowy, 4 - brygadowy

   

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie min. zawodowe
  • Minimum 3 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Znajomość obsługi pieca i wypału płytek ceramicznych
  • Uprawnienia energetyczne G1 E, G3 E,
  • Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji


  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
  • Szkolenia
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Możliwość awansu
  • Świadczenia z Funduszu Socjalnego

   

   Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

   

  W dokumentach proszę o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

   

  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

  Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”