pl en

Kariera

Szukasz pracy? Pracuj z nami!

 

Aplikuj, jeśli:

 

 • z zaangażowaniem i pasją wykonujesz powierzone zadania;
 • chcesz zdobyć doświadczenie w rzetelnej i dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

Aplikuj w zakładce Oferty pracy, wyślij nam swoje CV na adres a.filipowicz@cerrad.com lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 607 690 915

 

Zapraszamy do zapoznania się z wolnymi miejscami pracy w zakładce „Oferty pracy”.

 

Rekrutacja w naszej firmie przebiega w dwóch etapach:

 

I etap – Weryfikacja przesłanych przez kandydatów CV;

 

II etap – Rozmowa rekrutacyjna;

 

Po zakończeniu rekrutacji: decyzja dotycząca wyboru kandydata, informacja na temat wyników rekrutacji dla wszystkich kandydatów, z którymi spotkaliśmy się podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie,  jest dzierżawca przedsiębiorstwa -  Cerrad sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice oraz Spółki z Grupy Cerrad (Ceramika Gres S.A., Ceramika Nowa Gala S.A.). Dane przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym. Przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora. Przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem. Przysługuje też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępne w klauzuli informacyjnej.

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej (Cerrad Sp. z o.o., Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych
 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, jest dzierżawca tego przedsiębiorstwa – Cerrad sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice oraz Spółki z Grupy Cerrad (Ceramika Gres S.A., Ceramika Nowa Gala S.A.).
   
 2. Informujemy, że Cerrad sp. z o.o. może udostępnić Pani/Pana dane osobowe spółkom z Grupy, obejmującym dane zawarte w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażone przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie prze Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
   
 3. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: iod@cerrad.com
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) w szerszym zakresie na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1).
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
 6. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Spółki z grupy: Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Gres S.A.,
  b) podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Wyżej wskazani odbiorcy danych osobowych stanowią odbiorców Grupy Cerrad. Odbiorcy wskazani w lit. b stanowią odbiorców pozostałych spółek z grupy Cerrad.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy iod@cerrad.com
   
 8. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
   
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
   
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.